!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Arkiv

Tillbaka

Nyhetsbrev från Brf Lövsmygen 1 februari 2011

2011-02-23 21:43

Föreningsstämma

Datum för årets Föreningsstämma har fastslagits till den 25/5. Kallelse och övriga handlingar kommer att skickas senast två veckor i förväg.

Till stämman kan du som medlem lämna förslag på förändringar du vill se i föreningen. I motionen beskriver du helt enkelt bakgrunden till ditt förslag och avslutar med ett så kallat yrkande – vad du konkret vill att stämman tar ställning till. För att undvika missförstånd är det viktigt att yrkandet är tydligt och konkret. Glöm inte heller att underteckna motionen med namn och lägenhetsnummer.

Motioner ska lämnas i styrelsens gröna brevlåda på Manhemsgatan 4 (bottenvåningen in till höger) alternativt via e-post till adressen info@lovsmygen.se. Sista datum för inlämnande av motioner är den 8/3.


Om du inte längre vill prenumerera på detta nyhetsbrev, vänligen gå till http://www.lovsmygen.se/ och avbeställ din prenumeration under rubriken Nyhetsbrev.