!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Arkiv

Tillbaka

Stambyte

2012-11-25 22:16

Hej Grannar!
Styrelsen har under hösten arbetet med föreberedelser för ett stambyte i huset.

I höstas 2011 gjorde vi en stamspolning vilketgick bra men företaget som spolade påpekade att det släppte mycket rost från rören. I våras har vi gjort en besiktning av våra vatten- och avloppsrör och har fått rekommendationen att genomföra ett stambyte. Senaste stambytet genomfördes på 70-talet så det är rimligt att anta att avloppsrören är i slutet av sin livslängd. Vi har de senast åren haft skador på avloppsrören som tvingat oss att byta ut avloppsrör i huset. Det blir i längden kostsamt att lappa och laga systemet.

På vår hemsida under Dokumentarkiv/VA finner ni ”Förstudie Lövsmygen” där besiktningen beskrivs.

Vi är nu i skedet att vi upphandlar en extern projektledare som ska hjälpa oss under projektering och upphandling av entreprenör som ska utföra byggarbetet. Denna projektledare kommer även hjälpa oss under byggprojektet med kontroller, uppföljning och möten med entreprenören.

Innan vi startar detta stora projekt ska vi ha en extrastämma som godkänner att vi genomför ett stambyte i huset. Detta är ett stort byggprojekt som kommer påverka föreningens ekonomi och innebära höjda avgifter. Hur mycket avgifterna höjs beror på hur vi finansierar bygget. Underlaget till extrastämman kommer innehålla olika förslag på finansiering som vi som medlemmar ska ta ställning till och bestämma oss för hur vi vill göra. Det kommer snart en kallelse till extrastämma.

Vi siktar på att genomföra stambytet under 2013.

Har ni funderingar kan ni kontakta styrelsens tekniske ansvarig, Anders Moberg på telefonnummer 0708 790857.

Vänliga Hälsningar

Styrelsen i BRF Lövsmygen 1