!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Arkiv

Tillbaka

Information från Bredbandsgruppen, juni 2012.

2012-06-29 19:07På föreningens stämma i maj i år röstades styrelsens proposition #3 (”angående bredband”) igenom med kvalificerad majoritet. Det innebär att stämman gav styrelsen i uppdrag att, i enlighet med bredbandsgruppens förslag, installera ett fastighetsnät i samtliga lägenheter och ansluter dessa till en bredbandsoperatör.

Bredbandsgruppen har sedan stämman fortsatt arbetet med att ta fram ett väl underbyggt förslag till styrelsen. Under juni månad har vi åter pratat med tjänsteleverantörer (bredbandsoperatörer) men även undersökt hur ett fastighetsnät av fiber eller koppar kan dras i fastigheten och in i varje lägenhet. Målet är att det ska göras med minsta möjliga åverkan på fastigheten såväl för trapphus som i var och ens lägenhet samt att det ska vara ekonomiskt försvarbart.

Det alternativ som ser mest intressant ut är att återavända de rör där koppartledningar till lägenheternas fasta telefon är dragen. Från källaren löper rören upp i väggarna och distribueras från kopplingsboxar (känns igen som blanka små metalllådor) placerade i våra trapphus, ofta nära taket på en eller ett par av våningsplanen. Om vi väljer denna lösning så behöver vi inte dra nya rör eller kabelkanaler som annars kan påverka trapphusen.

Vår nästa uppgift är att närmare studera prisskillnaden i en investering av ett fastighetsnät av koppar eller fiber.

Trevlig sommar önskar Bredbandsgruppen!
AnnaCarin Haag, Johan Haeger, Jens Hagekull, Erik Högfors, Peter Åkerbäck