!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Arkiv

Tillbaka

Infobrev februari 2012

2012-02-03 10:52

Föreningens Årsstämman

Föreningens Årsstämman kommer att äga rum torsdag den 24/5 kl 19:00 i samlingslokalen på Hägerstensv. 167. Kallelse med dagordning och övrigt material skickas senast v 17.
Sista datum för att skicka in motioner till Årsstämman är den 11/3. Skriv enkelt och förståeligt. I motionen beskriver du helt enkelt bakgrunden till ditt förslag och avslutar med ett så kallat yrkande – vad du konkret vill att stämman tar ställning till. För att undvika missförstånd är det viktigt att yrkandet är tydligt och konkret. Glöm inte heller att underteckna motionen med namn och lägenhetsnummer.
Motioner kan lämnas i styrelsens gröna brevlåda på Manhemsgatan 4 (bottenvåningen in till höger) eller skickas via e-post till adressen info@lovsmygen.se. För sent inkomna motioner kommer inte att behandlas.

En påminnelse om vad som gäller vid ombyggnad av lägenhet

Har Du tänkt sätta igång med en större ombyggnad som berör rumsindelning, t ex upptagning av dörr i vägg, eller rörsystem i kök eller badrum, måste Du ha styrelsens tillstånd. I vissa fall krävs även byggnadslov. Bostadsrättsinnehavaren svarar då för att inhämta och bekosta sådant lov.
Glöm inte att åtgärder som Du gör i Din lägenhet kan påverka grannarnas boendemiljö, t ex orsaka ökad lyhördhet. Genomför också åtgärderna med så liten inverkan på grannarnas trivsel som möjligt.
Tänk på att elarbeten bör utföras av en behörig elektriker. Om något inträffar p g a att Du själv utfört elarbeten som inte godkänts av behörig elektriker, gäller troligen ingen försäkring.

En påminnelse om vad man inte får slänga i toaletterna

På förekommen anledning vill vi även påminna medlemmarna om att man inte får slänga hushållspapper eller annan skräp i toaletterna. Till skillnad från toapapper löses hushållspapper inte upp lika lätt och det kan orsaka stopp i avloppsrören. Skräp ska du slänga i soptunnan. Kemikalier lämnar du till miljöstationen. Och gammal medicin till Apoteket.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen