!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Arkiv

Tillbaka

Installation av termostater på element

2012-01-21 21:51

Vi ska installera termostater på elementen i lägenheterna. Med termostat på elementen kan man välja hur varmt det ska vara i rummet. Ventilerna som sitter på elementen idag är svåra att justera och vi vädrar troligen ut mycket värme pga av detta. Med termostater på elementen kommer vi få en bättre komfort och reducerad värmeförbrukning (minskade fjärrvärmekostnader).
Installationen av termostaten kommer göras av vår portvakt Lasse Tennemo.

VI KOMMER ATT BEHÖVA TILLTRÄDE TILL ER LÄGENHET ENLIGT NEDAN.
Onsdag 1 Februari Manhemsgatan 4-6 och Lilla Aspuddsv 3
Onsdag 8 Februari Botvindsgatan 3-5-7
Onsdag 15 Februari Hägerstensvägen 138-140-142

Kan ni ej vara hemma den aktuella dagen går det bra att lämna era
nycklar till Lasse i porten kl 08:00 den aktuella dagen uppmärkta med
Namn/lägh nr.

OBS! Ta undan möbler, elementskydd och annat som blockerar elementen så de blir åtkomliga för Lasse.

Vänliga hälsningar
Styrelsen