!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Arkiv

Tillbaka

Nyhetsbrev från Brf Lövsmygen 1

2010-04-26 20:58

Hej alla grannar!
 
 
Hemsida 
Under vintern har arbete pågått med att göra en ny  hemsida till föreningen.  Hemsidan är nu klar och på adressen: www.lovsmygen.se  kan Ni hitta den färskaste informationen kring föreningen. Där kan Ni även anmäla Er om Ni vill ha nyhetsbrevet elektroniskt i framtiden. Nyhetsbrevet kommer i fortsättningen bara att komma elektroniskt och ett tryckt nyhetsbrev per uppgång sätts upp på anslagstavan.
 
 Fönsterrenoveringen 
I det första nyhetsbrevet som gick ut angående fönsterrenoveringen stod det att renoveringen skulle ta ca 5 arbetsdagar. Men då glasleveransen tar tid och det är mycket arbete med bågarna tar det nu ca 11‐14 arbetsdagar. Preliminärt besöker hantverkarna lägenheterna måndag, onsdag och fredag samt en dag efterföljande vecka. De försöker att minimera antal dagar och arbeta så effektivt som möjligt. Vill ni ha mer detaljerad information eller har andra frågor kan ni kontakta arbetsledaren direkt.
  
Hantverkarna kommer att behålla era nycklar till dess att fönstren är besiktigade och klara. Datum för besiktning av Botvidsv. 7, Manhemsgatan 4 och 6 samt Hägerstensvägen kommer att kommuniceras längre fram när man ser hur renoveringen fortlöper.
  
Entreprenörens praxis är att måla nischer, bågar och foder med pensel. Om man gör en beställning och önskar att något ska målas med roller måste detta framföras vid beställningstillfället.
 
 Olika telefonnummer till Veronica Skallefell har kommunicerats vid olika tillfällen. Det nummer som nu är aktuellt är: 070‐730 65 43 dagar och kvällar.
   
 
Gårdsstädning 
Kom ihåg gårdsstädningen på lördag 24:e april.  När vi är färdiga blir det korvgrillning  
Årsstämma 
Vi har bokat lokal och datum för årets stämma. Stämman kommer att hållas i HSB lokalen på Hägerstensvägen 165 och datumet är  1 juni. En kallelse med tid och information kommer senare.
 
    OBS!  motioner ska lämnas in senast  1 maj.
  
På andra sidan av detta nyhetsbrev så finns lite tips angående hur motioner till stämman bör utformas  
April 2010
Dags att motionera – så gör du!
 
 
Till stämman kan du som medlem lämna förslag på förändringar du vill se i föreningen.   Att motionera, som det heter på kanslisvenska, är mycket enkelt. I motionen beskriver du helt enkelt bakgrunden till ditt förslag och avslutar med ett så kallat yrkande – vad du konkret vill att stämman tar ställning till. För att undvika missförstånd är det viktigt att yrkandet är tydligt och konkret. Har du flera förslag i en och samma motion ska du dela upp dem, så att du skriver ett yrkande för varje förslag.  Längre ner i detta nyhetsbrev hittar du exempel på en bra skriven motion. Av erfarenhet vet vi att en välskriven motion oftare får bifall av stämman – med oklara formuleringar fastnar diskussionen lätt i tolkningsfrågor. Tänk på att du skriver motionen för alla medlemmar, inte styrelsen. Glöm inte heller att underteckna motionen med namn och lägenhetsnummer.   Motioner ska lämnas i styrelsens gröna brevlåda på Manhemsgatan 4 (bottenvåningen in till höger) alternativt via e‐post till adressen info@lovsmygen.se senast lördag den 1 maj. För sent inkomna motioner kommer inte att behandlas.
  
Exempel på en bra skriven motion 
 Motion till Brf Lövsmygens årsstämma juni 2010   Modern forskning visar entydigt att människor mår bra av färger och vackra fomer. Att så många av Lövsmygens medlemmar ser deppiga ut när de vacklar ut genom porten på morgonkvisten på vägen till jobbet måstedärför rimligen bero på att den miljö vi vistas i inte är tillräckligt upplyftande för själ och sinne.   Därför föreslår jag  att samtliga trapphus i föreningen målas i neonfärger vid den kommande renoveringen  att föreningen platerar palmer kring den nybyggda uteplatsen  att samtliga fasader i föreningen ska täckas med graffiti   Aspudden i april 2010  ten Häger  Lägenhet 0101 
 Styrelsen 


Om du inte längre vill prenumerera på detta nyhetsbrev, vänligen gå till http://lovsmygen.se/ och avbeställ din prenumeration under rubriken Nyhetsbrev.