!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Kontakt och felanmälan

Felanmälan Fastighetsskötaren utför rondering en gång per vecka. Under ronderingen kontrolleras gemensamma utrymmen och åtgärder såsom t ex byte av trasiga glödlampor görs. Längst ner på sidan kan du själv göra en felanmälan om du ser att något i huset eller på gården behöver åtgärdas.

Jourtjänst Om Du behöver omedelbar hjälp med fel som inträffar på tid då fastighetsskötaren inte arbetar och som inte kan anstå till nästkommande arbetsdag, kan Du ringa Dygnet runt jourtjänst, tel 08-18 60 00, förutsatt att du inte får tag på tekniskt ansvarig i styrelsen, eller annan styrelsemedlem. En utryckning är förenad med en utryckningskostnad. Tänk på vem som har underhållsansvaret! Ligger ansvaret enligt stadgarna på Dig som bostadsrättshavare blir det också Du som får stå för utryckningskostnaden. Är Du osäker, kontakta någon i styrelsen.

Ohyra Om Du upptäcker ohyra i våra gemensamma utrymmen eller i din bostad, anmäler Du detta till fastighetsskötaren eller någon i styrelsen som omedelbart tar kontakt med skadedjursbekämpare för hjälp med bekämpning. Sanering mot skadeinsekter, råttor, möss och insekter ingår i fastighetsförsäkringen och utförs utan självrisk.

Månadsavgift/avisering Om du har frågor om din månadsavgiften eller vill beställa autogiro för betalningen, kontakta Botema som sköter föreningens ekonomiska förvaltning, tel 08-32 74 60.

Gården Styrelsen har för avsikt att skapa en grupp med ansvar för skötsel och utveckling av gården. Om du har intresse att delta i gårdsgruppen, kontakta Ulrika Hagekull som tills vidare är ansvarig för gruppen, tel 0709-725971.

Gästlägenheten Gästlägenheten kan bokas direkt på föreningens hemsida genom att klicka här.

Störningsjour Om du upplever problem med grannar som inte kan tas via styrelsen, kontakta Svensk störningsjour, tel kontorstid 08-645 00 35, övriga tider 08-578 678 06.

Föreningens mejl- och postadress Mejl: info@lovsmygen.se. Postadress: BRF Lövsmygen 1, c/o Botema, box 6018, 102 31 Stockholm.
Fakturaadress för leverantörer: 

 

Styrelsen Namn och telefon till medlemmar i styrelsen, klicka här.

 

OBS! Endast felanmälan nedan.

 

Spam, anonyma meddelanden mm kommer att tas bort. /Admin

,

Visa status:


Filtrera översikt

Exportera till Excel