!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Andrahandsuthyrning

En andrahandsupplåtelse är när någon annan än du själv självständigt använder lägenheten. Detta gäller även om du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen. För att hyra ut i andra hand måste du ha styrelsens samtycke och ansökan ska vara skriftlig. På ansökan ska det tydligt framgå varför lägenheten ska hyras ut, till vem den ska hyras ut och hur lång tid den ska hyras ut. Styrelsen lämnar sedan besked efter nästkommande styrelsemöte där beslut tas om ansökan ska beviljas eller avslås.

Tillstånd för andrahandsuthyrning ges för ett år i taget. Du har rätt att hyra ut i andra hand om det finns beaktansvärda skäl, till exempel om du inte kan använda lägenheten som bostad under en period och har boendet ordnat på annat håll, som exempelvis studier eller arbete på annan ort, längre vistelse på vårdinrättning, militärtjänstgöring, provboende med partner m.m.

Den som hyr din lägenhet i andra hand blir din hyresgäst och du blir hyresvärd. Bestämmelserna i hyreslagen gäller och Du bör ha ett skriftligt hyresavtal. Det är viktigt att Du informerar Din hyresgäst om vilka regler som gäller i föreningen. Som bostadsrättsinnehavare har du hela ansvaret gentemot föreningen under uthyrningen av lägenheten, och om hyresgästen inte sköter sig är det din rätt att förfoga bostaden som kan förbrukas.

Styrelsen tillämpar hyresnämndens normer vid sin bedömning av andrahandsuthyrningar. Om ansökan avslås av styrelsen kan Du vända sig till hyresnämnden och få frågan prövad.

Hyr Du ut lägenheten utan styrelsens godkännande riskerar Du att förverka nyttjanderätten till lägenheten. Föreningen har då rätt att säga upp dig för avflyttning.

Använd även gärna den blankett som finns för andrahandsuthyrning längst ned på denna sida.

Reglerna om andrahandsupplåtelse finns i 12 kap. 39-40 §§ jordabalken och i 7 kap. 10-11 §§ bostadsrättslagen.

Genom att skicka samtycker du enligt dataskyddsförordningen att dina personuppgifter behandlas på hemsidan. Så här behandlas dina personuppgifter.

Dokument

ansokan_till_hyresvarden.pdf 2019-02-18

Uppdaterad 2019-02-18 av Peter Å