!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Försäkringsinformation

Fastighetsförsäkring
Fastigheten är försäkrad av föreningen.
Försäkringsgivare är Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring som handläggs av Söderberg  & Partners, Insurance Consulting AB.

Info: www.soderbergpartners.se/bostadsratterna

Du som medlem skall enligt våra stadgar teckna en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Ohyra
Om Du upptäcker ohyra i våra gemensamma utrymmen eller i din bostad, anmäler Du detta till fastighetsskötaren eller någon i styrelsen som omedelbart tar kontakt med Anticimex AB för hjälp med bekämpning. Sanering avseende skadedjur ingår i fastighetsförsäkringen och utförs utan självrisk.

Uppdaterad 2018-11-15 av Erik H