!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Försäkringsinformation

Fastighetsförsäkring
Fastigheten är försäkrad av föreningen. Du som boende medlem skall enligt våra stadgar teckna en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Försäkringsgivare är Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring som handläggs av Söderberg  & Partners, Insurance Consulting AB.

Info: www.soderbergpartners.se/bostadsratterna

Ohyra
Om Du upptäcker ohyra i våra gemensamma utrymmen eller i din bostad, anmäler Du detta till fastighetsskötaren eller någon i styrelsen som omedelbart tar kontakt med Anticimex AB för hjälp med bekämpning. Sanering avseende skadedjur ingår i fastighetsförsäkringen och utförs utan självrisk.

Uppdaterad 2018-09-19 av Erik Högfors