!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Försäkringsinformation

Fastighetsförsäkring
Fastigheten är försäkrad av föreningen. Du som boende medlem skall enligt våra stadgar teckna en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Försäkringsgivare är Moderna Försäkringar i samarbete med Allians Försäkringsmäklare och SBC.

Info: www.allians.com/sbc

 

Ohyra
Om Du upptäcker ohyra i våra gemensamma utrymmen eller i din bostad, anmäler Du detta till fastighetsskötaren eller någon i styrelsen som omedelbart tar kontakt med Nomor för hjälp med bekämpning. Sanering mot skadeinsekter, råttor, möss och insekter ingår i fastighetsförsäkringen och utförs utan självrisk.

Kontakta Nomor för skadereglering och sanering:
Nomor AB
Telefon: 0200-27 10 10
E-post: moderna@nomor.se

Försäkringsnummer: 51-1670
www.nomor.se

Direktlänk för skadeanmälan


Uppdaterad 2011-09-13 av Erik Högfors