!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Trivselregler

Under § 12 i föreningens stadgar anges vilka skäl som gäller som grund för att bostadsrätten förverkas. Under sjätte punkten anges följande: ”bostadsrättshavaren inte iakttar sundhet, ordning och skick inom fastigheten eller rättar sig efter de särskilda ordningsregler som föreningen meddelar.” Föreningens trivselregler är att betrakta som särskilda ordningsregler och därför viktiga att känna till för att du som boende inte ska riskera att få din bostadsrätt förverkad.

Allmänna regler

Meddela dina grannar i förväg när du tänker ha en fest som du tror kan störa dem. 

När kvällen nalkas mot natt, vid 22.00 och 1-2 timmar senare under fredag och lördag, kontrollera  att ljudnivån på din TV, radio, diskussion eller annat  inte är högre än att en stannar inom dina väggar.

Tvätta på angivna tider i tvättstugan såsom hemma.

Betänk att många vardagsrum gränsar mot ditt badrum (så sjung inte i duschen sent om natten).

Tänk på att allt i trapphuset hörs mycket mer än i lägenheterna.

För bästa grannsämja; Blir du störd som granne, låt den som stör få veta det av DIG, och hjälper inte det, låt styrelsen veta det!

Respektera dina grannar

Det är lätt gjort att som boende att störa sig på sina grannar eller på beslut som fattas gemensamt i föreningen av stämman eller av styrelsen. Men tänk på att skilja på sak och person och bemöt därför alltid dina grannar med respekt. Självklart är var och en fri att ta upp vilka frågor som helst med sina grannar eller med styrelsen, men tänk då på att alltid ha ett beteende som inte den andra parten uppfattar som hotfullt eller ofredande. Ett våldsamt beteende är aldrig ok.

Tänk också på att det är hur andra uppfattar dig och ditt beteende som avgör vad som kan vara ofredande, hot eller misshandel.

Gården

Vår gemensamma utemiljö blir ännu trivsammare om vi använder de uppställningsplatser som finns för cyklar. Vårda och ta hänsyn till träd, buskar och planteringar. Att vi är aktsamma och inte skräpar ner är en självklarhet. Katter och hundar håller vi under uppsikt så att de inte förorenar.

Vår vackra gård är alla boende i Brf Lövsmygens gemensamma plats. Bord och bänkar som är uppställda är till för alla i föreningen med gäster att utnyttja, likaså grillen som under sommartid ställs ut. Lämna det som du använt i det skick du själv vill finna det nästa gång.  Efter klockan 22 ska särskild hänsyn visas till alla grannar som bor runt om gården.

Portarna

Dörrarna ut mot gatorna samt in mot gårdarna ska hållas stängda då obehöriga annars kan ta sig in i fastigheten. Vidare slits dörrarna mycket av väta och vind och skapar därmed stora kostnader för för föreningen.

Källarutrymmen

Föreningens allmänna källarutrymmen är främst till för att förvara medlemmars cyklar. Utrymmena får inte nyttjas till att förvara annat, så som exempelvis mopeder eller motorcyklar, maskiner eller möbler.

Uppdaterad 2016-05-24 av Styrelsen