!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Överlåtelse

En bostadsrättslägenhet betraktas som lös egendom och kan – till skillnad mot hyresrätt eller s k andelsrätt – tas i pant för skuld. Vem som helst kan ta ett lån med bostadsrättslägenheten som pant, under förutsättning att bostadsrättshavaren medger att bostadsrätten får tas i pant. Bostadsrättsföreningen är skyldig att så snart man får kännedom om att lägenheten pantförskrivits föra in detta som en notering i lägenhetsförteckningen. Vidare är bostadsrättsföreningen också skyldig att meddela panthavare om bostadsrättshavaren häftar i skuld till bostadsrättsföreningen med mer än en månadsavgift.

Pantsättningsavgift

För pantsättning tar föreningen ut en pantsättningsavgift vid varje tillfälle för ny eller omförd pantnotering. Avgifter betalas av pantsättaren. Se vidare föreningens stadgar 4§.
Pantsättningsavgiften är 1% av årets prisbasbelopp, avrundat nedåt till jämna tiotal kronor.


Överlåtelse

Överlåtelse hanteras av säljare och köpare genom upprättande av köpebrev, överlåtelsehandling eller annan övergångshandling. Överlåtelsen är inte giltig förrän köparen har blivit godkänd som medlem i föreningen. Vid överlåtelse av bostadsrätt tar föreningen ut en överlåtelseavgift för varje transaktion. Avgiften betalas av köparen. Se vidare föreningens stadgar 4§. Överlåtelseavgiften är 2,5% av årets prisbasbelopp, avrundat nedåt till jämna tiotal kronor.

Lägenhetsbyte
Du som hyr lägenhet av föreningen, har samma rättigheter som tidigare att byta Din lägenhet. Den Du byter med har också rätt att vara hyresgäst.
Byte av lägenhet ska skriftligen anmälas till styrelsen. För att bytet ska kunna genomföras, måste den nya hyresgästen godkännas av styrelsen.

Uppdaterad 2011-09-12 av Styrelsen