!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelsen

Det är styrelsen roll att ansvara för föreningens löpande verksamhet. Bl a innebär detta att hantera föreningens ekonomi på för medlemmarnas bästa sätt. En bostadsrättförening lyder under lagen om ekonomiska föreningar, vilket innebär ett ansvar för styrelsens ledamöter. Bl a ska varje medlem vara uppmärksam och försiktig med att delta i beredning, dikussioner eller beslut där man har egna intressen, vilket beskrivs utförligare bl a på Föreningen bostadsrätternas hemsida. Mer om styrelsens roll och konstitution finns i stadgarna och på Bolagsverkets hemsida.

Det är styrelsen som efter årsstämman väljer poster för de respektive medlemmarna, bl a ordförande, vice ordförande, kassör, vice kassör och sekreterare. De olika rollernas ansvar går bl a att läsa mer om på BoBättres hemsida.

 


 

Det är stämman som väljer medlemmar i styrelsen. På stämman 2017 valdes följande  styrelsemedlemmar:

Andreas Theve, ordförande

Lilla Aspuddsvägen 3 , 0706-94 72 48 , atheve@hotmail.com

 

Eric Nilsson, kassör

Botvidsgatan 7 , 0763 24 00 78 , ericjnilsson@hotmail.com

 

Ulrika Hagekull, sekreterare

Hägerstensvägen 140 , 0709-72 59 71 , uoberg@hotmail.com

 

Erik Högfors, ledamot

Botvidsgatan 3 , hogforce@gmail.com

 

Karin Wallis, ledamot

Hägerstensvägen 142, 073-6790068 , karin.wallis@gmail.com

 

Kristin Henningsson Silvennoinen, ledamot

Lilla Aspuddsvägen 3 , 070-4134542 , kristin@melodiproduktion.se

 

Emma Brännström, suppleant

Lilla Aspuddsvägen 3 , 0709-73 41 58 , emmabrannstrom@hotmail.com

 

Johanna O'Duinnin Lindblad, suppleant

Hägerstensvägen 140 , 0768-22 99 24 , lindblad_johanna@hotmail.com

Uppdaterad 2018-01-01