!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelsen

Det är styrelsen roll att ansvara för föreningens löpande verksamhet. Bl a innebär detta att hantera föreningens ekonomi på för medlemmarnas bästa sätt. En bostadsrättförening lyder under lagen om ekonomiska föreningar, vilket innebär ett ansvar för styrelsens ledamöter. Bl a ska varje medlem vara uppmärksam och försiktig med att delta i beredning, dikussioner eller beslut där man har egna intressen, vilket beskrivs utförligare bl a på Föreningen bostadsrätternas hemsida. Mer om styrelsens roll och konstitution finns i stadgarna och på Bolagsverkets hemsida.

Det är styrelsen som efter årsstämman väljer poster för de respektive medlemmarna, bl a ordförande, vice ordförande, kassör, vice kassör och sekreterare. De olika rollernas ansvar går bl a att läsa mer om på BoBättres hemsida.

 


 

Det är stämman som väljer medlemmar i styrelsen. På stämman i maj 2016 valdes följande  styrelsemedlemmar:

Mattias Nilsson, ordförande
Botvidsgatan 7, 08-508 265 85, lillarne@gmail.com

Andreas Theve, vice ordförande
Lilla Aspuddsvägen 3, 0706-94 72 48, atheve@hotmail.com

Eric Nilsson, sekreterare
Botvidsgatan 7, 08-94 75 82, ericjnilsson@hotmail.com

Ferdinand Kjellin, kassör
Manhemsgatan 4, 0706-31 38 81, ferdinand.kjellin@gmail.com

Ulrika Hagekull, vice kassör
Hägerstensv 140, 0709-72 59 71, uoberg@hotmail.com

Erik Högfors, ledamot
Botvidsgatan 3, hogforce@gmail.com

Emma Brännström, suppleant
Lilla Aspuddsvägen 3, 0709-73 41 58, emmabrannstrom@hotmail.com

Johanna O'Duinnin Lindblad, suppleant
Hägerstensvägen 140, 0768-22 99 24, lindblad_johanna@hotmail.com

 

 

 

Uppdaterad 2016-05-31

Utskriftvänlig version