!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelsen

Det är styrelsen roll att ansvara för föreningens löpande verksamhet. Bl. a. innebär detta att hantera föreningens ekonomi på för medlemmarnas bästa sätt. En bostadsrättsförening lyder under lagen om ekonomiska föreningar, vilket innebär ett ansvar för styrelsens ledamöter. Bl. a. ska varje styrelsemedlem vara uppmärksam och försiktig med att delta i beredning, diskussioner eller beslut där man har egna intressen, vilket beskrivs utförligare bl. a. på Föreningen bostadsrätternas hemsida. Mer om styrelsens roll och konstitution finns i stadgarna och på Bolagsverkets hemsida.

Det är styrelsen som efter årsstämman väljer poster för de respektive medlemmarna, bl a ordförande, vice ordförande, kassör, vice kassör och sekreterare. De olika rollernas ansvar går bl a att läsa mer om på BoBättres hemsida.

 


 

Det är stämman som väljer medlemmar i styrelsen. På stämman 2018 valdes följande  styrelsemedlemmar:

 

Eric Nilsson, ordförande

Botvidsgatan 7 , 0763 24 00 78 , ericjnilsson@hotmail.com

 

Mikael Lundh, kassör

Lilla Aspuddsvägen 3 , 070 404 96 57 , lundh.micke@gmail.com

 

Karin Wallis, sekreterare

Hägerstensvägen 142, 073-6790068 , karin.wallis@gmail.com

 

Erik Högfors, ledamot

Botvidsgatan 3 , hogforce@gmail.com

 

Ulrika Andersson, ledamot

Manhemsgatan 4 , 070 380 68 36 , ulrika.i.andersson@outlook.com

 

Fredrik Sjöholm, ledamot

Botvidsgatan 5 , 070 797 83 50 , sjoholm.fredrik@gmail.com

 

Andreas Theve, suppleant

Lilla Aspuddsvägen 3 , 0706-94 72 48 , atheve@hotmail.com

 

Peter Åkerbäck, suppleant

Hägerstensvägen 138 , peter.akerback@brahmachrist.com

Uppdaterad 2018-11-15 av Erik H