!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Månadsavgift och hyra

Bostadsrättslägenhet
Som bostadsrättshavare betalar Du ingen hyra utan istället en avgift till föreningen. Avgiften fastställs av styrelsen och är till för att täcka bostadsrättsföreningens gemensamma kostnader.
Årsavgiften ska betalas med en 12-del varje månad i förskott. Månadsavgiften ska vara bostadsrättsföreningen tillhanda senast den sista vardagen i varje månad. En förseningsavgift kan tas ut av föreningen för att täcka extra kostnader om avgiften inte betalas i tid.

Hyreslägenhet
Som hyresgäst betalar Du som vanligt Din hyra i förskott varje månad till föreningen. En förseningsavgift kan tas ut av föreningen för att täcka extra kostnader om hyran inte betalas i tid.

Uppdaterad 2018-11-15 av Erik H