!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Om föreningens ekonomi

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där medlemmarna har ansvaret för skötsel, drift och underhåll. Genom föreningen äger vi tillsammans huset vi bor i. Intäkterna föreningen har består till största delen av de avgifter medlemmarna betalar, samt hyror för lokaler, hyresrätter och förråd. Detta ska täcka de kostnader föreningen har. Vi har alla ett gemensamt ansvar att hålla ner kostnaderna så mycket som möjligt.

Tänk på att du själv kan hjälpa till att minska t.ex. kostnaderna t.ex. genom att:

 • lufta elementen (luftningsnyckel finns att låna hos Fastighetsskötaren)
 • inte ställa möbler direkt framför elementen
 • släcka lampor i gemensamma lokaler
 • tvätta energisnålt (hellre 40 än 60 både i din egen tvättmaskin och i föreningens)
 • duscha istället för att bada
 • inte elda för kråkorna när du vädrar (vädra hellre kort och mycket än att ha fönstren öppna hela dagarna)
 • stänga trapphusdörrar (både för att dörrarna inte ska förstöras och för att inte släppa ut värmen)
 • sopsortera:
  • använd möjligheten att lämna matavfall i därför avsett behållare
  • använd gärna de möjligheter till återvinning som finns vid tunnelbanan
  • inte slänga ”otillåtna sopor” i soprummet

 

Uppdaterad 2018-11-15 av Erik H