!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Föreningen

Bostadsrättsföreningen bildades den 3 februari 1999 och registrerades hos Patent och registreringsverket, PRV, den 17 mars 1999. Den 16 juni 2000 registrera­des ekonomisk plan hos PRV och den 7 juni 2000 förvärvades fastigheten från dess tidigare ägare Stockholmshem AB.

Föreningen äger och förvaltar därefter fastigheten Lövsmygen 1.

Uppdaterad 2011-08-19 av Styrelsen