!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Om Aspudden

Namnet Aspudden är känt sedan 1772. Det kommer ursprungligen från ett torp tillhörande Hägerstens gård, som avstyckats från Årsta säteri år 1760. Egendomen delades senare i Stora och Lilla Aspudden - på Lilla Aspudden bedrevs blomster- och fruktodlingar och på Stora Aspudden odlades tobak. Även slakteriverksamhet förekom i området. Mellan åren 1926 och 1934 hette stadsdelen Vinterviken.

År 1910 inleddes arbetet med den helt privatfinansierade spårvägen. Året därpå öppnades spårvagnstrafiken på tre linjer från Liljeholmsbron, en till Tellusborg, en till Midsommarkransen och en till Aspudden som fick nummer 13. Spårvagnstrafiken var igång i drygt femtio år tills den våren 1964 ersattes av de nya tunnelbanelinjerna från Liljeholmen.

Gatunamn
Vid namnsättningen av gatorna i Aspudden på 1920-talet utgick man från det redan antagna namnet Manhemsgatan. Det blev utgångspunkten för några kategorier av namn från vår äldre kungahistoria. Ytterligare en kategori är kyrkliga och kyrkohistoriska namn med utgångspunkt från Sigfridskapellet.

Hägerstensvägen
Tidigare Jarlagatan. Närmare information saknas.

Manhemsgatan
Byggnads AB Manhem bildades 1894 och började exploateringen av Aspudden 1910. Ordet Manhem kommer från den fornnordiska mytologin och betyder ”människornas boning”. Namnet Manhemsgatan myntades först i folkmun och fastställdes officiellt 1924,

Botvidsgatan
S:t Botvid, ”Södermanlands andre apostel”, föddes på Södertörn där han verkade som missionär vid 1100-talets början.

Lilla Aspuddsvägen
Information saknas.

Aspudden börjar byggas
De flesta av Byggnads AB Manhems hus i Aspudden ritades av arkitekten Albin Brag. Husen uppfördes som sluten kvartersbebyggelse och fick utsirade gavlar, burspråk och vinklade takfall i en enkel jugendstil, vilket bidrog till att ge stadsdelen dess enhetliga karaktär.

Centrala Aspudden var en av de första hyreshusförstäderna som var avsedd för arbetare. De flesta lägenheterna var på ett eller två rum och kök eller s k spisrum med kokmöjligheter för mindre bemedlade familjer och bara ett fåtal lägenheter var större. Den genomsnittliga lägenhetsstorleken var 25 kvm. Köken var utrustade med järnspis, diskbänk av zinkplåt, kallvattenkran och skafferi. Rummen värmdes med kakelugnar och belysningen bestod av fotogenlampor eller stearinljus. Till en början saknades toalettrum helt, men på 1920-talet sattes torrtoaletter in på trapplanen. Vid senare moderniseringar placerades WC inne i lägenheterna.

År 1913 hade Aspudden inkorporerats med Stockholm. 1944 förvärvade Stockholms stad aktiemajoriteten i Byggnads AB Manhem och blev därmed ägare till jugendbebyggelsen i Aspudden. Samma år övertog AB Stockholmshem förvaltningen av fastigheterna. 1978 köptes bolaget upp av och inkluderades i AB Stockholmshem.

Källa, Om Aspudden: Stockholmshems broschyr om Aspudden, utgiven 1988