!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Sophantering

Hushållsavfall
Hushållsavfall delas upp i två fraktioner:
1. Brännbart - hushållsavfall som inte går att sortera ex blöjor
2. Matavfall - organiskt hushållsavfall som ex potatisskal, matrester

Hushållssopor ska förpackas väl innan de slängs i avsedda kärl.
Små kärl för matavfall och stora för övrigt hushållsavfall.
Komposterbart matavfall läggs i särskilda påsar som finns att hämta i soprummet. Det får absolut inte förekomma någon annan påse i kompostkärlen.

Grovsopor
Föreningen har ingen hantering av grovsopor. Du får själv se till att dessa kommer till ÅVC eller liknande.

Batterier
Särskilt kärl i soprummet

Byggavfall
Du skall själv frakta byggavfall till kommunens återvinningsstationer.

Elavfall
Föreningen har ingen hantering av elavfall. Du får själv se till att dessa kommer till ÅVC eller liknande.

Glödlampor/Lysrör
Särskilda kärl i soprummet

Tidningar
Återvinningskärl vid tunnelbanan.

Tomglas

Återvinningskärl vid tunnelbanan.

 

av Erik H