!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Förvaltning

Styrelsens viktigaste uppgift är att förvalta fastigheten. Till vår hjälp har vi en förvaltare och en fastighetsskötare.

Administrativ & ekonomisk förvaltning
Förvaltaren hanterar, i samråd med styrelsen, all administrativ och ekonomisk förvaltning.
Till arbetsuppgifterna hör t ex att
- hålla ordning på föreningens alla handlingar.
- hålla aktuell medlems- och hyresgästförteckning.
- föra huvudbok och bokföring samt deklarera föreningen.
- avisera hyror och avgifter.
- hantera fakturor, skatte- och momsfrågor.
- företräda föreningen vid t ex skadereglering.
- hålla myndigheter informerade avseende anställda/anlitade personer och företag.
Om Du har frågor rörande t ex Din hyra/avgift kan Du vända Dig direkt till förvaltaren.

Fastighetsskötsel
Fastighetsskötaren utför s k rondering på onsdagar. Under ronderingen kontrolleras alla gemensamma utrymmen, och mindre åtgärder såsom t ex byte av trasiga glödlampor görs. Kontakta Styrelsen om du ser något som behöver åtgärdas

För felanmälan, se sida Felanmälan.

Jourtjänst
Om Du behöver omedelbar hjälp med fel som inträffar på tid då fastighetsskötaren inte arbetar och som inte kan anstå till nästkommande arbetsdag, kan Du ringa jouren om du inte får tag på fastighetsansvarig i styrelsen, eller annan styrelsemedlem.
En utryckning är förenad med en utryckningskostnad.  Ligger ansvaret enligt stadgarna på Dig som bostadsrättshavare blir det också Du som får stå för utryckningskostnaden. Är Du osäker, kontakta vår kontaktperson för teknisk förvaltning eller någon (annan) i styrelsen.

Uppdaterad 2018-11-15 av Erik H