!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Välkommen

Ny portkod och säkerhetsdörrar

2017-11-30

Nya dosor och portkoder
 
Portarna på Hägerstensvägen samt Manhemsgatan 4 och Botvidsgatan 7 har fått nya dosor för portkod då de gamla var utslitna. Portkod till övriga portar kommer att bytas framöver.
 
Säkerhetsdörr
 
Flera medlemmar i föreningen önskar byta till säkerhetsdörr. Detta är inget som styrelsen/föreningen organiserar eller betalar för. Men för att få ett bra pris är det fördelaktigt att gå ihop många och beställa tillsammans. Mikael Lundh på Lilla Aspuddsvägen 3 har samlat in några offerter. Den som vill vara med kan anmäla intresse till honom: lundh.micke@gmail.com så snart som möjligt. Den medlem som köper ny dörr måste beakta föreningens regler för färg och utseende (dvs de ska se ut som befintliga dörrar).
 
 

Höjning av månadsavgiften och hyran för extra förråd

2017-11-27

 I enlighet med tidigare beslut kommer månadsavgifterna att höjas med 2,5% fr o m den 1 januari 2018. Anledningen till höjningen är vi vill försäkra oss om att föreningen får in tillräckligt med pengar för att kunna täcka de planerade reparationerna och underhållet av vår fastighet i enlighet med underhållsplanen. Under 2018 och 2019 kommer vi bl a att behöva renovera hissarna och taken. Föreningens ekonomi är god och med den planerade avgiftshöjningen bedömer styrelsen att vi inte kommer att behöva ta ytterligare lån för att täcka underhållskostnaderna.

I enlighet med detta har styrelsen även beslutat att höja hyran för extra förråd och lokaler. Den nya månadshyran gäller från den 1 april 2018. Hyran kommer att höjas med motsvarande 2,5%.

 

 

OVK, portkoder och annat på gång i föreningen

2017-10-25

Byte av portkoder

Dags att byta portkoder. I en första etapp kommer koden i portarna på Hägerstensvägen att bytas ut. Berörda medlemmar kommer i god tid att få information om när det kommer att ske och vilken den nya koden är.

OVK (obligatorisk ventilationskontroll

OVK ska göras regelbundet var 6:e år och syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Styrelsen har gett företaget Feritex Luftbehandling AB i uppdrag att göra en OVK av föreningens alla lägenheter under hösten. Mätningar kommer att ske i samtliga lägenheter och gamla ventiler kommer att bytas ut. Feritex kommer med mera information när det är dags att sätta igång med OVK.

Brandsäkerhet

Under hösten kommer företaget Brandsäkra att göra en översyn av brandsäkerheten i våra trapphus.

Fönsterkarmarna

Enkäten om problemen med fönsterkarmarna har visat att det i första hand är lägenheter längs Hägerstensvägen som är drabbade. Styrelsen kommer nu att be Restate att göra en mera detaljerad inventering av problemen samt föreslå en åtgärdsplan.

Gårdstädning

Höstens gårdsstädning blir söndagen den  12/11

Soprummet

2017-10-04

Hej!

Sopkärlen har varit onödigt ofräscha vid den regelbundna rengöringen. Vi vill därför påminna om att knyta ihop påsarna ordentligt och att inte lägga kärl med vätskor i bland soporna. 

Torra nyheter från tvättstugan

2017-09-17

Tvättstugan är igång sedan ett antal veckor tillbaka och bokningstavlan sitter just nu utanför tvättstugan. 

Som några grannar har sett och påpekat, har vi nu en rejält stor (och vi hoppas ni ska tycka att den är mycket bra) torktumlare istället för de två gamla som var mindre. 

Tillsammans med de två torkskåpen är den beräknad att kunna torka tvätt från våra tre tvättmaskiner helt torr. 

Ny ägare efter Ateljé Grön

2017-08-31

Hej! Blomsteraffären Ateljé Grön upphör och styrelsen har skrivit avtal med en ny ägare som tar över 1/9. Butiken kommer att byta namn, men i princip ha samma öppettider och inriktning som tidigare. 

2017-07-13 Tvättstugan igång

2017-07-13

Hej alla goda grannar, nu är tvättstugan igång. Bokningstavlan står just nu utanför tvättstugan men fungerar som vanligt. Trevlig sommar! /Styrelsen

Uppdatering om tvättstugan

2017-06-19

Under det pågående arbetet med renoveringen av tvättstugan har det visat sig att avloppsröret är i mycket dåligt skick. Om det inte åtgärdas nu är risken stor att vi behöver göra det i alla fall om fem eller sex år. Styrelsen har därför beslutat att avloppsröret skall bytas ut på en gång, vilket innebär att renoveringsarbetet kommer att försenas med ca fyra dagar.

 

Tvättstugan avstängd f o m måndagen den 12/6

2017-06-02

Som många av er har kunnat lägga märke till det har tvättmaskinerna börjat bli ordentligt slitna och gått sönder vid ett flertal tillfällen. Tvättstugan har inte åtgärdats sedan slutet av 70-talet och behöver också en ordentlig uppfräschning. Styrelsen har därför beslutat om en grundlig renovering av både tvättstugan och maskinparken.

Tvättstugan kommer därför att vara avstängd f o m måndagen den 12 juni och fyra veckor framåt. Det kommer inte vara möjligt att tvätta under den tiden och eventuellt bokade tider under den perioden gäller tyvärr inte längre.

Det blir besvärligt för många under några veckor, men det är värt priset. Vi kommer att få en fräsch tvättstuga med ny miljövänligare och energisnålare maskinpark och nymålade väggar!

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Brf Lövsmygen

 

 

Handlingarna till Årsstämman

2017-05-08

Gästlägenheten hyrs ut till Stockholm stad

2017-01-13

Styrelsen har beslutat att hyra ut gästlägenheten till Stockholms stad från och med januari månad. Tanken är att den skall användas som tillfällig bostad för nyanlända flyktingar. Det betyder att gästlägenheten tillsvidare inte är tillgänglig för medlemmarna.

Trasig tvättmaskin

2017-01-11

En av de tre tvättmaskinerna i tvättstugan har gått sönder p g a att lösa bh-byglar fastnat i maskineriet.

Eftersom det kostar mycket pengar att laga maskinen eller skaffa en ny och vi ändå har planerat att inom kort göra en översyn av tvättstugan kommer vi inte att reparera eller byta ut den trasiga tvättmaskinen på ett tag.

Var därför varsam med de två kvarvarande tvättmaskinerna!

Lediga extra förråd

2017-01-11

Under våren kommer fyra extra förråd att bli lediga. Är du intresserad kan du göra en intresseanmälan på info@lovsmygen.se. Fördelning sker efter principen först till kvarn får först mala.

Deadline för motioner till föreningens Årsstämm

2017-01-11

Föreningen brukar hålla sin årliga stämma i slutet på maj. Enligt stadgarna skall motioner till Årsstämman vara styrelsen tillhanda senast den sista januari. Har du en motion som du vill skall tas upp på Årsstämman skicka den till styrelsen senast den 31 januari!

Information om utebliven höjning av månadsavgiften

2017-01-11

Som styrelsen tidigare informerat om har månadsavgiften höjts med 2,5 % f o m årsskiftet. Tyvärr missade vår förvaltare Botema att inkludera höjningen i de avier som skickades för perioden januari – mars. Hela den uteblivna höjningen kommer därför att inkluderas i april månads avi.

Tvättstugan är igång sedan ett antal veckor tillbaka och bokningstavlan sitter just nu utanför tvättstugan. 

Som några grannar har sett och påpekat, har vi nu 1 stor (och förhoppningsvis mycket funktionell) torktumlare istället för de 2 gamla som var mindre. 

Vi tror att tumlaren tillsammans med de två torkskåpen kommer ha bra kapacitet, även om vi torkar tvätt från 3 maskiner samtidigt. 

Utskriftvänlig version