!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

Filminspelning i föreningen

Mobil Miljöstation till Aspudden

2017-02-23

Tips: Mobil miljöstation till Aspudden
Om du vill bli av med miljöfarligt avfall eller mindre elavfall på ett enkelt sätt kan du lämna det till den mobila miljöstationen (lastbil) som kommer att stå vid korsningen Hövdingagatan och Blommensbergsvägen den 2/3 och den 27/4 mellan klockan 18:00 och 18:45.
För mer information se svoa.se/mobila

Filminspelning

2017-02-23

 Den 28 februari kommer ett filmteam att spela in några scener till en kommande Beck film i en lägenhet i vår förening. Filmteamet kommer också att få låna styrelsens lokal.
Som tack har filmteamet skänkt inte mindre än tre biocheckar till föreningen. Dessa kommer att lottas ut till föreningens medlemmar enligt principen vinnaren tar allt.
Är du intresserad av att vara med utlottningen anmäl dig snarast på
 
 

Gästlägenheten hyrs ut till Stockholm stad

2017-01-13

Styrelsen har beslutat att hyra ut gästlägenheten till Stockholms stad från och med januari månad. Tanken är att den skall användas som tillfällig bostad för nyanlända flyktingar. Det betyder att gästlägenheten tillsvidare inte är tillgänglig för medlemmarna.

Trasig tvättmaskin

2017-01-11

En av de tre tvättmaskinerna i tvättstugan har gått sönder p g a att lösa bh-byglar fastnat i maskineriet.

Eftersom det kostar mycket pengar att laga maskinen eller skaffa en ny och vi ändå har planerat att inom kort göra en översyn av tvättstugan kommer vi inte att reparera eller byta ut den trasiga tvättmaskinen på ett tag.

Var därför varsam med de två kvarvarande tvättmaskinerna!

Lediga extra förråd

2017-01-11

Under våren kommer fyra extra förråd att bli lediga. Är du intresserad kan du göra en intresseanmälan på info@lovsmygen.se. Fördelning sker efter principen först till kvarn får först mala.

Deadline för motioner till föreningens Årsstämm

2017-01-11

Föreningen brukar hålla sin årliga stämma i slutet på maj. Enligt stadgarna skall motioner till Årsstämman vara styrelsen tillhanda senast den sista januari. Har du en motion som du vill skall tas upp på Årsstämman skicka den till styrelsen senast den 31 januari!

Information om utebliven höjning av månadsavgiften

2017-01-11

Som styrelsen tidigare informerat om har månadsavgiften höjts med 2,5 % f o m årsskiftet. Tyvärr missade vår förvaltare Botema att inkludera höjningen i de avier som skickades för perioden januari – mars. Hela den uteblivna höjningen kommer därför att inkluderas i april månads avi.

Höjning av månadsavgiften

2016-11-16

Månadsavgiften för föreningens medlemmar kommer att höjas med 2,5% från och med januari 2017.

Styrelsen

 Den 28 februari kommer ett filmteam att spela in några scener till en kommande Beck film i en lägenhet i vår förening. Filmteamet kommer också att få låna styrelsens lokal.
Som tack har filmteamet skänkt inte mindre än tre biocheckar till föreningen. Dessa kommer att lottas ut till föreningens medlemmar enligt principen vinnaren tar allt.
Är du intresserad av att vara med utlottningen anmäl dig snarast på
info@lovsmygen.se
 
 
Utskriftvänlig version